projekty

Masz możliwość dodawania bądź edycji projektu w dowolnym miejscu, z poziomu urządzeń mobilnych.

 • Przegląd wszystkich projektów w jednym miejscu z szybkim dostępem do danych.
 • Zarządzanie budżetem inwestycji – zidentyfikujesz ryzyko realizacji budżetu według zrealizowanych i planowanych pozycji. 
 • Trafnie ocenisz plan biznesowy i przeprowadzisz ewaluację.

Masz dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych z projektem w jednym, spójnym systemie.

 • Długofalowo planuj koszty i przychody. Możesz weryfikować zamówienie zgodnie z założeniami.
 • Wykorzystuj opisy analityczne i przyporządkowuj konkretne pozycje w planowanym i tworzonym budżecie. Kontroluj go później w module enova365.
 • Program do budżetowania sprawi, że nie przekroczysz zakładanego budżetu. Umożliwi to monitoring kwot przypisanych do dokumentów na poszczególnych etapach realizacji projektu.
 • Wykorzystuj schematy podziału – program może automatycznie przypisać dokumenty do danego projektu.

Integracja z modułem CRM pozwoli na płynny obieg kilku procesów w obrębie wielu projektów.

 • Bez trudu powiążesz projekty w kampanie, nawet te dotyczące różnych kontrahentów. 
 • Dokumenty utworzone w obrębie projektu mogą być udostępniane na potrzeby różnych procesów inwestycji.

Program do kontroli wydatków pomoże Ci sprawdzić, jaki poziom wynagrodzeń przypada na poszczególny projekt. 

 • Wystarczy utworzyć opis analityczny, który automatycznie zbierze dane w całość.
 • Rzeczywisty koszt wynagrodzeń uzyskasz po zestawieniu czasu pracy z projektami (obiekty, budowy, centrum kosztów).
 • Dzięki dekretacji dokumentów księgowych szybko zweryfikujesz, czy dokumenty zostały poprawnie zaksięgowane.