procesy

System enova365 wyróżnia fakt, iż moduł Workflow jest jej integralną częścią. Dzięki temu możesz korzystać z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje Twoją pracę.  Automatyczne zarządzanie przepływem informacji.

 • Po uruchomieniu systemu pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań oraz powiadomienia o czynnościach do wykonania.
 • Po wybraniu zadania z listy powiadomień, otwiera się formularz kreatora, który pokazuje zestaw kroków do uzupełnienia. Dzięki temu wiesz, na jakim etapie jest realizowany proces.
 • Zadanie jest oznaczone jako zrealizowane, po tym, jak zakończysz pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.
 • To Ty wyznaczasz te warunki, na przykład: wysłanie wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu. 
 • Możesz również zainicjować dowolny proces z poziomu listy, a następnie obserwować status jego realizacji. 

System zarządzania dokumentami w firmie to DMS (Document Management System), czyli zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym.

Moduł wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu. 

Program do harmonogramów to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Odpowiednio skonfigurowany dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Przypomni o zaległych płatnościach i prześle komunikat do dłużnika.
 • Zaimportuje kursy walut o określonej przez użytkownika godzinie.
 • Wyśle przypomnienie do dyrektora o akceptacji kosztów.
 • Program do harmonogramowania wygeneruje specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta.

Dzięki wykorzystaniu Workflow masz pewność, iż zadania trafią do odpowiednich osób – nawet w okresach urlopowych czy przy dużej rotacji pracowników. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych nieobecności.

 • Automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy.
 • Możesz śledzić etap przetwarzania dokumentów – na każdym etapie procesu.
 • Działania można monitorować przez Internet. Dzięki temu wiesz, czy udało się znaleźć zastępstwo i czy proces pracy nie został wstrzymany.