ksiegowosc

Pełna księgowość

 • Opracowanie zmian przepisów – zawsze dostarczone na czas.
 • Powtarzalne czynności maksymalnie zautomatyzowane.
 • Inteligentne mechanizmy księgowania oparte o wiele elementów z obszaru całego systemu.
 • Wygodne mechanizmy skrótów i odwołań.

 Standardowy program enova365 jest wyposażony w funkcję, która umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów JPK oraz wysłania ich do bramki Ministerstwa Finansów.

 • System enova365 jest wyposażony w mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawności danych wygenerowanego JPK.
 • Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową, jak również uwzględnia szczególne przypadki rozliczania VAT.
 • System umożliwia generowanie oraz wysyłkę eDeklaracji dla VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
 • Struktura plików JPK oraz deklaracji jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Wbudowane mechanizmy pozwalają na zachowanie spójności pomiędzy rozrachunkami a księgowaniami na kontach.

 • Inteligentny system wspiera rozliczanie rozrachunków.
 • Program pozwala kontrolować i wykonywać czynności na operacjach bankowych – bezpośrednio w enova365 i bez konieczności logowania się do systemu bankowego (WebServices).
 •  System umożliwia windykację przeterminowanych należności tzw. windykację przedsądową w oparciu o własne procedury windykacyjne. Pozwala także na monitorowanie dłużnika, m.in. poprzez automatyczną wysyłkę wiadomości SMS lub e-mail oraz generowania dokumentów – takich jak wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe.

System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają kwestie ewidencjonowania danych w firmie.

 • Umożliwia on przechowywanie, porządkowanie i archiwizowanie danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie danych.
 • Moduł dostarcza listy dokumentów oraz podstawowe funkcje ich przeszukiwania, analizy, listę spraw (zarówno dla kancelarii bez dziennikowych jak i mieszanych). 
 • System DMS może być również wspierany przez Workflow w kwestii definiowania i realizacji ustalonych procesów – w obszarze przetwarzania dokumentów.

Business Intelligence pozwala stworzyć własny zestaw wskaźników tzw. banner BI, który będzie mierzył wybrane przez Ciebie wartości. 

 • Dzięki BI zgromadzisz swoje własne zestawy wskaźników i raporty –  w systemie ERP, tam, gdzie są potrzebne do podjęcia konkretnych decyzji biznesowych. Według zasady: Wiedza tam, gdzie akcja.
 • Moduł BI, podobnie jak cały system enova365, pozwala na rozbudowę dostarczonych standardowych lub dobudowanie nowych wskaźników i raportów BI.
 • Analizuj koszty i przychody w wielu miejscach systemu w kontekście projektów, dokumentów czy użytkowników.